Forhandlerne

Overenskomstforhandlinger 2018


Få det fulde overblik over hvilke organisationer og personer, der forhandlede overenskomsterne for de ansatte på det statslige, regionale og kommunale område.


Staten

Hvor mange er de:
Over 180.000 fuldtidsansatte, heraf mere end 50.000 på LO-området.

Hvem er de:
Blandt personalegrupperne er ansatte i forsvaret, jernbanearbejdere, fængselsfunktionærer, hk’ere, politibetjente og gymnasielærere. Og så fylder akademikerne i centraladministrationen en del på det statslige område.

Hvem forhandler for arbejdsgiverne:
Innovationsministeren, assisteret af Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen).

Hvem forhandler for lønmodtagerne:
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

CFU består af:

 • Offentlige Ansattes Organisationer (OAO Stat) – paraplyorganisation for LO-medlemmer og medlemmer af andre mindre forbund
 • Akademikerne (AC) – formelt kun AC’s tjenestemandsansatte
 • Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) – paraplyorganisation for FTF-medlemmer

Kommunerne:

Hvor mange er de:
Mere end 400.000 fuldtidsansatte, heraf næsten 230.000 på LO-området. Reelt er der over 500.000 ansatte i kommunerne, da mange er på deltid.

Hvem er de:
hk’ere, sosu’er, pædagogisk personale i dag- og døgninstitutioner og skolelærere er dominerende grupper. Dertil kommer rengøringspersonale og specialarbejdere m.fl. Stort set alle faggrupper og forbund i landet er repræsenteret.

Hvem forhandler for arbejdsgiverne:
Kommunernes Landsforening (KL).

Hvem forhandler for lønmodtagerne:
Forhandlingsfællesskabet (FF). Forhandlingsfællesskabet er en sammenslutning af KTO og Sundhedskartellet, som tidligere forhandlede hver for sig.

Forhandlingsfællesskabet består af fire valggrupper:

 • LO (OAO Kommunal repræsenterer hovedparten af LO-medlemmerne – dog ikke medlemmerne af FOA, som ikke er med i OAO på det kommunale område)
 • FTF
 • Akademikerne (AC)
 • Forbund uden for de tre hovedorganisationer, herunder Lederne
  Sundhedskartellet

Regionerne:

Hvor mange er de:
Omkring 120.000 fuldtidsansatte, heraf knap 43.000 på LO-området.

Hvem er de:
Først og fremmest alle medarbejdergrupper på sygehusene. LO-forbund organiserer bl.a. lægesekretærer, sosu’er og portører.

Hvem forhandler for arbejdsgiverne:
Det Regionale Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det er ikke en rigtig arbejdsgiverpart, og det hænger sammen med, at den egentlige arbejdsgiver, Danske Regioner, ikke kan udskrive skatter. Både KL og Finansministeriet er også repræsenteret i nævnet.

Hvem forhandler for lønmodtagerne:
Forhandlingsfællesskabet (FF), som også er lønmodtagersidens i de kommunale forhandlinger. De regionale og kommunale forhandlinger er da også tæt forbundne – indtil kommunalreformen blev aftalerne i kommuner og amter forhandlet sammen.

Forhandlingsfællesskabet består af fire valggrupper:

 • LO (medlemmerne af FOA plus 12 fagforbund, der er tilknyttet OAO Kommunal)
 • FTF
 • Akademikerne (AC)
 • Forbund uden for de tre hovedorganisationer, herunder Lederne
  Sundhedskartellet

Topforhandlere i staten

Arbejdsgiverne:
Finansministeriet assisteret af Moderniseringsstyrelsen

Lønmodtagerne:
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen repræsenteres af:

 • Sophie Løhde, Innovationsminister
 • Martin Præstegaard, Departementschef i Finansministeriet
 • Poul Taankvist, Direktør Moderniseringsstyrelsen
 • Linda Nordstrøm Nissen, Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

CFU, Forhandlingsudvalget repræsenteres af:

 • Flemming Vinther, Formand for CFU, OAO Stat og Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Anders Bondo Christensen, Næstformand for CFU, Formand for LC
 • Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne
 • Rita Bundgaard, Næstformand for OAO-S, Formand for HK Stat
 • Jesper Korsgaard Hansen, Formand for Centralforeningen for Stampersonale, CS

Topforhandlere i kommunerne

Arbejdsgiverne:
Kommunernes Landsforening (KL)

Lønmodtagerne:
Forhandlingsfællesskabet (FF)

Kommunernes Landsforening repræsenteres af:

 • Michael Ziegler, Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje Tåstrup
 • Steen Christiansen, Næstformand KL’s Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Albertslund
 • Kristian Heunicke, Direktør

Forhandlingsfællesskabet repræsenteres af:

 • Anders Bondo Christensen, LC
 • Benny Andersen, SL
 • Dennis Kristensen, FOA
 • Ellen Lykkegård, 3F
 • Bodil Otto, HK/KOMMUNAL
 • Mona Striib, FOA
 • Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
 • Grete Christensen, DSR
 • Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen
 • Lars Qvistgaard, Akademikerne
 • Sara Vergo, DJØF

Topforhandlere i regionerne

Arbejdsgiverne:
Det Regionale Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Lønmodtagerne:
Forhandlingsfællesskabet (FF)

RLTN repræsenteres af:

 • Anders Kühnau, formand for RLTN
 • Bo Libergren, næstformand
 • Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør

Forhandlingsfællesskabet repræsenteres af:

 • Grete Christensen, DSR
 • Benny Andersen, SL
 • Dennis Kristensen, FOA
 • Ellen Lykkegård, 3F
 • Bodil Otto, HK/KOMMUNAL
 • Karen Stæhr, FOA
 • Bert Asbild, Dbio
 • Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen
 • Tina Lambrecht, Fysioterapeutforeningen
 • Lars Qvistgaard, Akademikerne
 • Camilla Rathsack, YL
 • Anders Bondo Christensen, LC

Kilde: LO.dk