Tidslinje

Overenskomstforhandlinger 2018


Få overblik over de mest afgørende begivenheder før, under og efter overenskomstforhandlingerne.


Juni 2017

7. juni
Moderniseringsstyrelsen: Spisepausen kan fjernes

Innovationsminister Sophie Løhde afviser at ville forandre på indholdet af lov 409, der regulerer lærernes arbejdstid.

»Det er afgørende for mig, at lærernes nuværende arbejdstidsregler fastholdes ved OK18,« siger ministeren på DJØFs forhandlerkonference.

27. juni
De faglige organisationer går sammen

De faglige organisationer beslutter sig for at gå sammen og koordinere deres krav i Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 51 faglige organisationer og ca. 564.000 medlemmer.

»Vi har i Forhandlingsfællesskabet givet hinanden et politisk håndslag på, at ingen organisation vil blive efterladt på perronen i de kommende forhandlinger.«

Se pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet

Oktober 2017

6. oktober:
745.000 offentligt ansatte bag lærerne

De offentligt ansattes fagforbund skriver samlet til KL og Moderniseringsstyrelsen, at fagbevægelsen ikke vil forhandle overenskomster, før der er optaget reelle, fair og frie forhandlinger med lærerne om en aftale, der kan erstatte den omstridte lov 409.

Bag brevet til Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening står Forhandlingsfælleskabet, der forhandler på det regionale og kommunale område og CFU, der forhandler på statens område. Tilsammen repræsenterer de ca. 745.000 offentligt ansatte.

Se brev fra CFU og Forhandlingsfællesskabet

“Vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid,” siger Dennis Kristensen, daværende formand FOA.

Se pressemeddelelse fra CFU og Forhandlingsfællesskabet

9. oktober
Moderniseringsstyrelsen: Spisepausen kan fjernes

Moderniseringsstyrelsen skriver til de faglige organisationer, at den betalte spisepause skal opfattes som lokal kutyme, og derfor principielt kan fjernes af offentlige arbejdsgivere.

Se brev fra Moderniseringsstyrelsen

December 2017

4. december
Første møde mellem KL og lærerne

KL og Danmarks Lærerforening mødes for at snakke om de kommende overenskomstforhandlinger.

12. december
Arbejdsmarkedets parter udveksler krav

Forhandlingsfællesskabet vil forbedre reallønnen for alle ansatte og have midler til et ligeløns- og lavtlønsprojekt.

Se Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav

12. december
Minister: Løngab

Innovationsminister Sophie Løhde siger i pressen, at de offentligt ansatte har fået 18 mia. kroner for meget i løn de seneste tre år.

“På trods af opsvinget i økonomien, så kan der ikke gives store lønstigninger på det offentlige område, for det skader konkurrenceevnen, hvis lønnen i det offentlige er højere end i det private,” siger Sophie Løhde (V), der forhandler løn med de statsansatte til Børsen.

Se Børsens artikel

De faglige organisationer protesterer og kalder ministerens regnestykke for talmagi.

Finansministeriets påstand om løngab er politisk motiveret, og sandhedsværdien afhænger af, hvilket år der er udgangspunkt for lønopgørelsen, siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

Se PioPio’s artikel

Fagbevægelsen bakkes senere op af en analyse fra tænketanken Kraka, der konkluderer: »Der er således ikke tale om et løngab målt over den historiske periode, som data for lønindeksene dækker over«.

Se Krakas artikel

15. december
Forhandlinger på standby

De faglige organisationer for offentligt ansatte sætter forhandlingerne på standby indtil der er »vilje til reelle, frie og fair forhandlinger« med lærernes organisation, LC, om en arbejdstidsaftale.

Se pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet

»Jeg håber, KL og Moderniseringsstyrelsen nu forstår, vi mener det alvorligt. Nu skal lærerne have den arbejdstidsaftale. Og det er ikke til forhandling,« lyder det fra Dennis Kristensen, formand for FOA.

Se artikel fra Fagbladet FOA

19. december
#Sophieslønfest

I protest mod innovationsminister Sophie Løhdes (V) påstand om, at de offentligt ansatte har fået for meget i løn, offentliggør sygeplejerske Rikke Bæk Cramer sin lønseddel på Facebook. Det får mange andre til at følge hendes eksempel under hashtagget #Sophieslønfest.

Se også Jyllands-Postens artikel 

Lønnen i det private og det offentlige følges ad, hvis man ser henover en årrække. Det skriver Magisterbladet.dk på baggrund af en fælles lønanalyse fra den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, og de statsansattes forhandlingsorganisation. Men innovationsminister Sofie Løhde (V) holder fast i, at der er et løngab.

21. december
Opbakning fra de offentligt ansatte

Et massivt flertal af de offentligt ansatte sender i en ny Gallup-måling en klar besked til parterne i de forestående overenskomstforhandlinger.

Hvis ikke lønmodtagernes forhandlere lander et resultat, hvor retten til betalt frokost bliver anerkendt, skal de statsansatte sige nej til overenskomsten.

Det mener 67 procent af de offentligt ansatte i en måling, som Gallup har lavet for Magisterbladet. Kun 13 procent mener, at de statsansatte skal sige ja til overenskomsten alligevel.

Se Magisterbladets artikel

27. december
Befolkningen: Lønstigningerne har ikke været for høje

Danskerne mener ikke, at de offentligt ansattes lønninger har været for høje.
Analysebureauet Wilke har for avisen.dk spurgt, om danskerne synes, de offentligt ansattes lønstigninger har været for høje siden 2008. 64,3 procent
siger nej, mens kun 12,3 procent siger ja.

Se avisen.dk’s artikel

Her er det ejendomsmægler Morten Hovmand, der fortæller, hvorfor han bakker op om de offentligt ansatte.

Januar 2018

3. januar
KL og FOA: Der kommer til at mangle ansatte

FOA og KL offentliggør en fælles rapport om rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området i kommunerne. Rapporten viser desværre, at manglen på kvalificeret personale allerede nu er alvorlig, og at problemet vil blive endnu større, hvis ikke der gribes ind. FOA og KL er enige om, at der skal handles.

Se pressemeddelelse fra FOA

5. januar
Forhandlinger burde være startet i dag

Fagbevægelsen vil ikke starte forhandlingerne, fordi der stadig ikke er realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid.

16. januar
Lærerne mødes med KL

Lærerformand Anders Bondo mødes igen med KL’s topforhandler Michael Ziegler for at få gang i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

“Jeg er ikke stædig. Jeg er vedholdende. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få en aftale i hus”, siger han til Folkeskolen.dk.

Se artikel fra Folkeskolen.dk

17. januar
Forhandlingerne udsættes igen

Deadline rykker nærmere, de offentlige overenskomster skal være færdigforhandlet 14. februar. Men kommunerne afviser stadig at forandre grundlæggende på lov 409, og derfor beslutter fagforbundene i samlet flok at udsætte alle forhandlinger. Det skriver Finans.dk.

Se artikel fra Finans.dk

22. januar
Gennembrud på lærerområdet

Mandag aften lykkes det for lærerne at bevæge forhandlingerne med KL. Forhandlingsfællesskabet skriver, at parterne er ”indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne.”

Dermed kan de generelle forhandlinger om OK18 begynde. Fagbevægelsens pres ser ud til at være lykkedes så langt, at der i hvert fald nu er reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.

Se altinget.dk’s artikel

29. januar
KL vil have pulje til social- og sundhedsområdet

For at imødegå omfattende problemer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter, vil KL som led i OK18 øremærke en særlig pulje for at løfte lønnen i faget. Helt konkret vil KL afsætte 0,3 procent af den samlede lønramme til puljen svarende til omtrent 520 millioner kroner, som også skal anvendes til at løfte sygeplejerskernes løn.

Se nyhed fra FOA

Februar 2018

23. februar
Forhandlingerne bryder sammen på det statslige område

Til TV2 News siger Sophie Løhde (V): ”Lønmodtagerne er mest optaget af at tage og ikke give.”

Lønmodtagerne holder fast. De vil have en løn, der følger de privatansattes, en aftale for lærerne, sikret frokostpausen, fjernet forringelserne af seniordagene og have puljer til lavtløn og ligeløn.

26. februar
Forhandlingerne bryder sammen på det kommunale område

KL, har tilbudt lønstigninger, der matcher det private forlig fra sidste år. Lønmodtagerne vil have en lønudvikling, der matcher prognosen for det private område. Prognosen er altid højere end forliget, fordi en stor del af løndannelsen sker lokalt på det private område.

”Det ser desværre tungt ud med et forlig med kommunerne. Jeg fornemmer, at kommunerne har viljen, men at Moderniseringsstyrelsens kvælerhalsbånd strammer meget. Både når det handler om løn, lærerarbejdstid, seniorfridage og spisepause”, udtaler Dennis Kristensen til Avisen.dk mandag.

Se avisen.dk’s artikel

27. februar
Forhandlingerne bryder sammen på det regionale område

Dermed er arbejdsmarkedets parter på vej i Forligsinstitutionen. 745.000 offentligt ansatte indenfor stat, kommune og region risikerer at komme i konflikt.

»Arbejdsgiverne nægter at sikre reallønsfremgang for de offentligt ansatte,« siger socialpædagogernes formand Benny Andersen.

De statsansatte har krævet en samlet lønstigning på 8,2 procent over de næste tre år, mens deres arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, har tilbudt en lønstigning på 6,7 procent.

Se artikel fra Jyllands-Posten

Se artikel fra Politiken

28. februar
Fristen udløber for at finde en aftale

Marts 2018

1. marts
Første møde i Forligsinstitutionen

Forligsmanden, Mette Christensen, indkalder forhandlingsparterne til det første møde i Forligsinstitutionen. Til mødet er repræsentanter fra både lønmodtagere og arbejdsgiver på alle tre områder: Kommuner, regioner, stat.

2. marts
Fagbevægelsen udsender konfliktvarsel

De offentligt ansatte udsender konfliktvarsel. 4. april vil lønmodtagerne gå i strejke, hvis ikke det lykkes at finde en aftale i Forligsinstitutionen. Omkring 10 procent af fagbevægelsens medlemmer udtages til konflikt.

»En fremgang i reallønnen som er parallel til lønudviklingen i den private sektor,« lyder kravet fra Forhandlingsfællesskabet.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) udtaler til DR Nyheder:
»Jeg tror, at danskerne vil være totalt uforstående over for, hvis vi skulle havne i den triste situation for alle parter, at vi får en storkonflikt. Det tror jeg ikke, der vil være den store forståelse for.«

Se artikel fra altinget.dk

Se artikel fra dr.dk

Se Forhandlingsfællesskabets pressemeddelelse

Enlarge

pd_180307_0021_3261_SL3

Foto: Philip Davali

7. marts
Arbejdsgiverne varsler lockout

Stat, kommuner og regioner vil sende i alt 440.000 ansatte i den offentlige sektor hjem uden løn fra 10. april, hvis det ikke lykkes parterne at finde en løsning.

Se artikel fra avisen.dk

Se artikel fra dr.dk 

Se artikel fra Jyllands-Posten

Enlarge

pd_180322_0995_7383_TR_moede3

Foto: Philip Davali

21. marts
Ingen fremskridt i Forligsinstitutionen

Forhandlingerne har været i gang i Forligsinstitutionen i næsten tre uger uden at parterne har nærmet sig hinanden. Arbejdsgiverne afviser fortsat fagbevægelsens krav om, at de offentligt ansattes løn skal følge prognoserne for de privatansatte. I Forhandlingsfællesskabet mødes fagbevægelsens topfolk for at koordinere indsatsen.

22. marts
Det største møde for tillidsrepræsentanter i Danmarks historie

I Fredericia samles 10.380 tillidsrepræsentanter for at koordinere indsatsen. Alle offentligt ansatte er repræsenteret fra soldater til social- og sundhedshjælpere, fra lærere til sygeplejersker og politiansatte. Det er det største møde blandt tillidsrepræsentanter i Danmarks historie.

De faglige ledere skriver under på det, som bliver kaldt solidaritetspagten – de fælles krav til arbejdsgiverne:

– En lønudvikling på lige fod med de privatansatte.

– At I viser os, at vi kan have tillid til vores aftaler ved at finde en løsning på den betalte spisepause.

– At I viser vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med alle, også lærerne.

– At vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at blive i jobbet.

Også fra de privatansatte er der opbakning til de offentligt ansatte. Her er det Cheminovas fællestillidsmand Gunnar Krarup Andersen, der sender sine hilsner fra Vestjylland.

23. marts
Befolkningen: Sympati for de offentligt ansatte

63 procent af danskerne siger i en ny måling, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ har sympati for de offentligt ansatte i det aktuelle overenskomstforløb. Arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner kan kun mønstre en tilsvarende opbakning fra 10 procent af danskerne. Det er analyseinstituttet Wilke som har lavet undersøgelsen for Ugebrevet A4.

Se artikel fra Ugebrevet A4

Her er det direktør Merete Mortensen, der fortæller, hvorfor hun bakker op om de offentligt ansatte.

27. marts
Befolkningen: Stadig med de offentligt ansatte

Da Epinion undersøger opbakningen til de offentligt ansatte, er billedet stort set det samme.

57 procent af danskerne har mest sympati for lønmodtagerne. Blot 10 procent svarer, at de har mest sympati for arbejdsgiverne.

Her er det gartner Palle Bengtsson, der fortæller, hvorfor han bakker op om de offentligt ansatte.

28. marts
Får bonus for at holde offentligt ansattes lønninger nede

Ekstra Bladet fortæller, hvordan Moderniseringsstyrelsens direktør, Poul Taankvist, får udløst en bonus, fordi han blandt andet har opfyldt et delmål i sin resultatkontrakt, der gik ud på, at staten skulle møde op med en plan til overenskomstforhandlingerne lavet ud fra følgende agenda:

’Det er målet, at der ved OK18 opnås et resultat med en smal økonomisk ramme.’

Se Ekstra Bladets artikel

»Uartigt,« var hvad social- og sundhedsassistent Betina Brøgger mente om den resultatkontrakt, der lovede Moderniseringsstyrelsens direktør en kæmpe bonus for at forsøge at holde hendes løn nede. Direktør Poul Taankvist kunne i følge Ekstra Bladet se frem til en bonus på op mod 120.000 kroner, fordi han blandt andet havde arbejdet for, at der ved OK18 blev opnået »et resultat med en smal økonomisk ramme.« Videoen med Betina blev set af 320.000 danskere.

28. marts
Forligsmand udsætter konflikten

Forligsmand Mette Christensen udsætter konflikten med 14 dage. Det betyder, at strejke og lockout tidligst kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke 22. april og lockout 28. april 2018.

Se artikel fra altinget.dk

April 2018

10. april
Demonstration over hele landet

Social- og sundhedshjælpere, pædagoger og politifolk går side om side i demonstration 10. april over hele landet. Under parolen »Nok er Nok« blev der bl.a. demonstreret i København på Bertel Thorvaldsens Plads.

13. april
LO og FTF går sammen

LO og FTF beslutter at lægge sig sammen. Dermed vil den nye organisation samle 1,5 millioner lønmodtagere.

Se artikel fra dr.dk

14. april
Demonstrationerne vokser foran Forligsinstitutionen

Der møder stadig flere offentligt ansatte op foran Forligsinstitutionen for at bakke op om forhandlerne.

Her er det FOA-medlem og pædagog Henrik Vormsborg, der oplever at vilkårene for at lave et ordentligt stykke arbejde som pædagog er blevet ringere.

18. april
Forligsmanden udsætter for anden gang konflikten

Forligsmanden udsætter for anden og sidste gang konflikten. Parterne er stadig ikke blevet enige om en aftale. Parterne har frem til 1. maj til at blive enige. Sker det ikke, kan en strejke træde i kraft 6. maj, mens en lockout kan starte 12. maj.

25. april
LO-aftale med regionerne

LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening har natten til onsdag indgået ny overenskomst med Danske Regioner.

Senere på dagen afholder FOA kongres, og Mona Striib bliver valgt som ny formand for FOA. Dennis Kristensen takker af som formand, men fortsætter som forhandlingsleder indtil de samlede overenskomstforhandlinger er afsluttet.

27. april
Aftale på det kommunale område

De kommunale parter indgår et stort forlig, der omfatter samtlige 500.000 kommunalt ansatte.

28. april
Aftale på det regionale og statslige område

Natten til lørdag lander aftalen for de resterende offentligt ansatte i regionerne, og senere lørdag aften bliver der indgået aftale for 180.000 ansatte i staten.

Aftalerne:
Samlet betyder aftalerne en lønramme på 8,1 procent over de næste tre år. Privatlønsværnet afskaffes og erstattes af en lønregulering, der skal sikre, at den offentlige lønudvikling følger den private.

Spisepausen sikres. På statens område ved en eksplicitering i overenskomsten. I regionerne og kommuner ved en såkaldt betryggelse.

Der afsættes særlige puljer til ligeløn og til at løfte lavtlønsgrupper samt en særlig rekrutteringspulje på over 500 mio. kr. målrettet social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Det lykkedes ikke parterne at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. I stedet skal en undersøgelseskommission frem mod 2021 kulegrave arbejdstidsreglerne.

Juni 2018

4. juni
Urafstemningen om OK18 afsluttes

Mellem 90-100 procent stemmer ja de fleste steder. I FOA, det største forbund for offentligt ansatte, stemmer 95 procent ja til OK18-aftalen. Selv hos lærerne, hvor medlemmerne er skuffede over ikke at have fået en arbejdstidsaftale, stemmer 74,6 procent ja til aftalen. Storkonflikten er endeligt afblæst.

Se artikel fra altinget.dk


Ønsker du et mere uddybende resumé af OK18-forløbet?
Se Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet